• +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů

ALTERNIS, zapsaný spolek, zahajuje realizaci projektu Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů, č. 0014/2019/ACF/2 financovaného z programu Active Citiziens Fund

Motto: Změň společnost.

S odvahou.

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Východiska

JEDNOTNOST x TRANSPARENTNOST x RYCHLOST

Projekt ve svých vizích směřuje k těmto cílům:

  • Zmocněné participující dítě a jeho rodiče procházející rozvodovým konfliktem
  • Efektivní a rovnocenná spolupráce na poli platformy pravidelných interdisciplinárních setkání zástupců VS, neziskového sektoru a soudů
  • Informovaná široká veřejnost i ohrožené děti
  • Posílení kapacit a udržitelnosti spolku ALTERNIS

Dílčích cílů bude dosahováno prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit.

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.