• +420 604 613 233
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Facilitace skupinových setkání

Nabízíme facilitace skupinových setkání prostřednictvím vyškolených facilitátorů, kdy nestranný facilitátor vede skupinu k dojednanému cíli. Může se jednat o způsob vedení porad nebo i zasedání obecního zastupitelstva.

Objednat u naší organizace můžete i facilitaci případových konferencí, kdy se jedná o jeden z nástrojů pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin.

Případová konference je i povinnou náležitostí před podáním návrhu k soudu podle § 14 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů (např. v situaci, kdy se jedná o nařízení ústavní výchovy nebo omezení/zbavení rodičovské odpovědnosti).
  • Cena za hodinu facilitace: 800,- Kč
  • Kontaktní osoba: Mgr. Alena Dokulilová
  • E-mail: alternis@alterniszs.cz
  • Tel.: +420 604 613 233

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233
  • alternis@alterniszs.cz
  • IČ: 03524591

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.