• +420 604 613 233
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Supervize, koučink, facilitace, vzdělávání

Naše činnost

Vzdělávání

Nabízíme vzdělávací aktivity, pořádáme různé kurzy pracovníky působící v sociálních službách.

Facilitace

Nabízíme facilitace skupinových setkání prostřednictvím vyškolených facilitátorů.

Realizované projekty

Právě realizujeme …

Supervize

Nabízíme pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pedagogy formu týmových, skupinových a případových supervizí, 

Koučování

Koučink je metodou podpory osob, které chtějí udělat ve svém životě změnu (osobní, profesní, zájmovou).

Mentorink

Mentorink je založený na vztahu mezi dvěma lidmi s cílem profes. rozvoje mentorované osoby.

Metodické vedení

Nabízíme metodické vedení a poradenství v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Grantové poradenství

Nabízíme Vám kompletní portfolio v oblasti dotačního a grantového poradenství.

Aktuality

9.12.2021

Na interdisciplinárním setkání dne 9.12.2021 se odborníci zabývali participací dětí v situaci, kdy se jejich rodiče rozvádějí.

Výstupem je shoda na na tom, že participace je právo, nikoliv povinnost dítěte. Za participaci dětí jsou zodpovědni primárně rodiče a cílem odborníků je posilovat rodiče, aby tuto roli zvládli, nikoliv ji za ně jednorázově převzít.

14.10.2021

Setkání interdisciplinárního týmu ve dnech 10.9. a 1.10.2021 jsme zacílili zejména na edukaci rodičů. Prvního se prostřednictvím zoomu účastnila též Mgr. Terezie Pémová s velmi inspirující přednáškou o vývojových potřebách dětí v kontextu rozchodu rodičů. Zabývali jsme se též participací dítěte a edukací rodičů na téma, kdy a jak s dětmi o rozpadu rodiny mluvit. V rámci druhého setkání jsme zejména pokračovali v ladění konkrétních postupů při zapojování dítěte a sdílení potřebných informací. Velmi jsme souzněli s tím, že je nutné zdůrazňovat u rodičů v konfliktu nejen rovinu schopností, ale i rovinu ochoty.

18.6.2021

Dne 18. 6. jsme sdíleli další užitečné informace a praktické zkušenosti v rámci projektu Sdílené rodičovství, které chceme aplikovat v praxi.

16.4.2021

Další setkání Interdiciplinárního týmu které proběhlo 16.4.2021, mělo zajímavý závěr.

Z naší činnosti

Základy koučování v sociální práci

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233
  • alternis@alterniszs.cz
  • IČ: 03524591

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.