Supervize, koučink, facilitace, vzdělávání

Naše činnost

Vzdělávání

Nabízíme vzdělávací aktivity, pořádáme různé kurzy pracovníky působící v sociálních službách.

Facilitace

Nabízíme facilitace skupinových setkání prostřednictvím vyškolených facilitátorů.

Realizované projekty

Právě realizujeme …

Supervize

Nabízíme pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pedagogy formu týmových, skupinových a případových supervizí, 

Koučování

Koučink je metodou podpory osob, které chtějí udělat ve svém životě změnu (osobní, profesní, zájmovou).

Mentorink

Mentorink je založený na vztahu mezi dvěma lidmi s cílem profes. rozvoje mentorované osoby.

Metodické vedení

Nabízíme metodické vedení a poradenství v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Grantové poradenství

Nabízíme Vám kompletní portfolio v oblasti dotačního a grantového poradenství.

Aktuality

4.9.2023

7.7.2022

V závěru června se uskutečnilo další vzdělávání osob z cílových skupin projektu (znevýhodněné skupiny) s cílem posilování jejich kompetencí při řešení krizové situace v rodině se zapojením nezletilého dítěte.

Z naší činnosti

Základy koučování v sociální práci

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.