Metodické vedení

Nabízíme metodické vedení a poradenství v oblasti sociálně právní ochrany dětí zejména sociálním pracovníkům při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Metodik s vámi může sdílet vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe a doporučí v jakých případech využít efektivně konkrétní nástroje sociální práce. Lze sdílet i konkrétní kazuistiky při aktuálním řešení nepříznivých sociálních situací rodin.

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.