Mentorink

Mentorink je založený na vztahu mezi dvěma lidmi, jejichž společným cílem je profesionální rozvoj mentorované osoby. Východiskem způsobu podpory v mentorinku je přenos informací, dovedností a zkušeností na druhou osobu tak, aby je mohla dobře využít ve své profesní praxi a současně si budovala sebejistotu. Mentorink je rozvoj ve strukturované formě, přičemž cílem je pomoci mentorovaným zlepšit jejich dovednosti a tím přispět k rozvoji jejich kariéry. Nejužitečnější je pro mentorovaného, když si ve sdílených tématech a zakázkách nachází odpovědi sám za podpory mentora vyžitím tzv. facilitativního mentorinku, kdy mentor střídá roli kouče a inspirátora. Ve firmách a organizacích je mentorink nejčastěji využíván ke zlepšení výkonnosti, k adaptaci nových zaměstnanců či při řešení projektů.

Mentor je obvykle zkušená osobnost, která sdílí vědomosti, zkušenosti a rady s méně zkušenou osobou – mentorovaným. Velmi vhodným pro mentorování jsou oblasti a obory, v nichž mentor pracuje, je v něm dobrý a má v nich své profesní a osobní zkušenosti. Mentor otevírá prostor, který mentorovaného člověka zajímá, ve kterém se chce rozvíjet.

Tým ALTERNIS se ve svých aktivitách zaměřuje na podporu profesního rozvoje sociálních pracovníků na pozici mentora ve vazbě na standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí (7b – pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců včetně zajištění pozice mentora). Mentorink je možné považovat za součást manažerských/měkkých dovedností s východiskem v koučovacím přístupu, jehož cílem je  rozvoj specifické role ve vazbě na kompetence: vedení, předávání zkušeností, zodpovědnosti za proces rozvoje mentorovaného, stanovování obsahového a časového plánu mentorovaného apod. V pomáhajících profesích je preferován facilitativní mentorink za využití koučování a inspirování, který je odlišován od direktivního mentorinku využívajícího přikazování a instruování.

Mentorink představuje důvěryhodný vztah mezi mentorem (služebně starším sociálním pracovníkem) a mentorovaným (služebně mladším – do profese nově nastupujícím sociálním pracovníkem), který napomáhá mentorovanému zvládnout zaškolování, respektive je podporovatelem v zajištění dostatečné přípravy nového zaměstnance na výkon pracovní činnosti.

Mentor vede mentorovaného v procesu zaškolování, jedná se o řízený proces seznamování zaměstnance s organizací tak, aby se efektivně adaptoval na prostředí, pracovní kolektiv a pracovní požadavky kladené na pozici, kterou má mentorovaný vykonávat. 

V Alternis nabízíme mentory s profesní zkušeností v oblasti sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb, školství a projektového řízení.

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.