O nás

Nabízíme své služby a profesionální podporu zejména odborníkům, kteří vykonávají sociální práci s rodinami, pedagogům ve školách a vedoucím týmů ve vedení a rozvoji lidí. Společně otevíráme dveře ke kreativitě a změnám, které se v profesních životech našich klientů následně dějí. Zakládáme si na diskrétní, nestranné a profesionální pomoci, provázející naše klienty při cestě k jejich osobnímu růstu.

Mgr. Bc. Alena Dokulilová

Mediátorka, supervizorka, terapeutka a koučka absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Solution focus, lektorka kurzů komunikace, facilitace, mediace a sociální práce s klientem. Absolvovala bakalářské studium práva a magisterské studium sociální pedagogiky na MU Brno, kurzy mediace, Kids skills, koučování a supervize. V ALTERNIS z.s. se věnuje především podpoře pomáhajících profesionálů prostřednictvím  supervizí, mentorinku, lektorováním a facilitacím skupinových setkání. Ve své práci se ráda nechává inspirovat věcmi a lidmi s pozitivní energií.

Mgr. Vladimíra Jůzová

Mediátorka specializující se především na řešení sporů v rodině, facilitátorka skupinových setkání a lektorka kurzů zaměřených zejména na efektivní komunikaci. Absolventka bakalářských a magisterského studia speciální pedagogiky, sociální patologie a sociální pedagogiky, frekventantka komplexních kurzů krizové intervence, mediace a facilitace. Její radostí je práce s dětmi za využití různých socioterapeutických technik a pomůcek.

Mgr. Iva Macková

Lektorka, supervizorka a koučka absolvovala bakalářský studijní program sociální práce a navazující magisterský program andragogika na Univerzitě Palackého Olomouc. Vysokoškolské vzdělání si průběžně doplňuje a své profesní zkušenosti rozvíjí v dlouhodobých kurzech a výcvicích s tematickým zaměřením  na odbornou supervizi, krizovou intervenci,mediaci, koučování či arteterapii. V ALTERNIS z.s. se věnuje vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V oblasti pomáhajících profesí podporuje rozvoj profesních kompetencí prostřednictvím supervizí, koučinku a mentorinku, a to jak ve formách individuálních, tak skupinových či týmových. Věří, že pro každého z nás existuje nespočet možných cest k naplněnému životu osobnímu i profesnímu. A může být výhodou si na tu svoji cestu přizvat odbornou podporu.

Ing. Kateřina Prokopová

Působí jako projektová a finanční manažerka. Vystudovala ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studijní obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova. Aktuálně se v ALTERNIS z.s. věnuje převážně přípravě projektových záměrů, činnosti koordinace projektových aktivit a samotnému projektovému a finančnímu řízení projektů.

JUDr. Nicol Bednáříková

Mediátorka, facilitátorka, rodinněprávní poradkyně, projektová manažerka v oblasti sociální práce a pomáhajících profesí. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně, absolvovala akreditované výcviky mediace, facilitace skupinových setkání, koučování a socioterapeutických technik. V ALTERNIS z.s. především facilituje případové a rodinné konference a zajišťuje odborné právní poradenství. Svoji činnost soustředí rovněž na grantové poradenství a mentorskou podporu pomáhajících profesionálů při realizaci projektů financovaných z alternativních zdrojů, zejména z fondů Evropské unie. Věří, a ve své práci sdílí myšlenku, že šťastný není ten, kdo nemá žádné potíže, ale ten, kdo se s nimi dokáže vypořádat.

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.