Grantové poradenství

Máte záměry a nemáte vlastní finanční zdroje? Rádi Vám s tímto pomůžeme. Nabízíme Vám kompletní portfolio v oblasti dotačního a grantového poradenství. Cesta od myšlenky k realizaci projektu zahrnuje mnoho činností, které pokrývají celý projektový cyklus, tj. je celý proces od promyšlení projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, uskutečnění projektu, administrace a vyhodnocení projektu. Díky našim několikaletým zkušenostem v této oblasti Vás provedeme celým tímto cyklem.
Po seznámení s Vašimi záměry:

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.