• +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Aktuality

Od ledna 2020, realizujeme projekt “Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy” pro rodiny z Vysočiny. Tento projekt je částečně finančně podpořen MPSV z oblasti Rodina. Jeho cílem je podpora zdravých vztahů v rodině. Rodiče i děti mají po absolvování aktivit projektu větší dovednost využívat při řešení obtížných situací své zdroje uvnitř rodiny, které jsou pojmenované. Tyto dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím základního poradenství, socioterapie, rodinné terapie a finančního a právního poradenství. 

—————————————————————————————————————————–

Ve dnech 10-11.10.2019 úspěšně proběhlo vzdělávání našeho nového akreditovaného vzdělávacího modulu „Využití mediačních technik v praxi sociálního pracovníka“ v Dolních Věstonicích. Témata, která z tohoto vzdělávání sociálních pracovníků vystupovaly, byla zejména mediační technika oceňování a neutralizace. To vše bylo zastřešeno tématem našich životních hodnot, které žijeme a které promítáme do komunikace s klienty.””

Spolku ALTERNIS byla MPSV ČR od 1.1.2019 přiznána finanční podpora k projektu s názvem „Realizace tzv. Cochemské praxe při práci s rodinou.“ Jeho cílem je podpora odborníků (sociálních pracovníků, soudců a vyšších soudních úředníků) při zavádění nových přístupů v případech rozchodu rodičů. Tato podpora spočívá zejména ve vytváření interdisciplinární spolupráce subjektů, kteří pracují s rodinami, jejich společné vzdělávání a vytváření postupů, které vychází z místních podmínek a přitom respektují principy tzv. Cochemské praxe. Součástí tohoto projektu jsou realizovány i aktivity směřující k odborné veřejnosti a osvětě celé společnosti, jejímž cílem je informovaný občan, nebo člen rodiny, který se více orientuje v postupech sociálních pracovníků nebo soudu při rozchodu rodičů.

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.