• +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Aktuality

Další setkání Interdiciplinárního týmu které proběhlo 16.4.2021, mělo zajímavý závěr.

Tým Alternis informuje

o možnosti  realizace služeb osobní formou, a to od 12. 4. 2021 za dodržení hygienických opatření. V případě potřeby je stále možné dohodnout a využít on-line formu podpory. Uvedené opatření je ve vazbě na aktuální celospolečenskou situaci a celorepublikové protiepidemiologické opatření.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Dokulilová

Včera proběhlo další setkání interdisciplinárního týmu v rámci projektu „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“ kterého se účastnili zástupci soudu, orgánu sociálně právní ochrany a podpůrných služeb. I tentokrát byla většina účastníků online, abychom dodrželi platná opatření.

Našimi tématy bylo především dolaďování nastavených procesů, sdílení případové spolupráce a také možnosti rozšíření nabídky pro rodiny ohrožené konfliktem.

Z jednání bylo cítit, že naše Třebíčská praxe se stává stabilním procesním postupem v rámci interdisciplinární spolupráce. Současně reflektuje naše motto: „Změň společnost. S odvahou.“

Tým ALTERNIS informuje, že i nadále poskytuje svoji činnost v rámci výkonu svých aktivit s tím, že jejich realizace probíhá v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 výhradně on-line prostřednictvím: e-mailu, telefonu, skype… tedy vzdáleně, za využití technolgií.

Uvedené opatření je ve vazbě na aktuální celospolečenskou situaci a celorepubliková opatření v ČR.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Dokulilová, tel. 604613233, dokulilova.alena@seznam.cz

Od ledna 2020, realizujeme projekt “Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy” pro rodiny z Vysočiny. Tento projekt je částečně finančně podpořen MPSV z oblasti Rodina. Jeho cílem je podpora zdravých vztahů v rodině. Rodiče i děti mají po absolvování aktivit projektu větší dovednost využívat při řešení obtížných situací své zdroje uvnitř rodiny, které jsou pojmenované. Tyto dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím základního poradenství, socioterapie, rodinné terapie a finančního a právního poradenství. 

—————————————————————————————————————————–

Ve dnech 10-11.10.2019 úspěšně proběhlo vzdělávání našeho nového akreditovaného vzdělávacího modulu „Využití mediačních technik v praxi sociálního pracovníka“ v Dolních Věstonicích. Témata, která z tohoto vzdělávání sociálních pracovníků vystupovaly, byla zejména mediační technika oceňování a neutralizace. To vše bylo zastřešeno tématem našich životních hodnot, které žijeme a které promítáme do komunikace s klienty.””

Spolku ALTERNIS byla MPSV ČR od 1.1.2019 přiznána finanční podpora k projektu s názvem „Realizace tzv. Cochemské praxe při práci s rodinou.“ Jeho cílem je podpora odborníků (sociálních pracovníků, soudců a vyšších soudních úředníků) při zavádění nových přístupů v případech rozchodu rodičů. Tato podpora spočívá zejména ve vytváření interdisciplinární spolupráce subjektů, kteří pracují s rodinami, jejich společné vzdělávání a vytváření postupů, které vychází z místních podmínek a přitom respektují principy tzv. Cochemské praxe. Součástí tohoto projektu jsou realizovány i aktivity směřující k odborné veřejnosti a osvětě celé společnosti, jejímž cílem je informovaný občan, nebo člen rodiny, který se více orientuje v postupech sociálních pracovníků nebo soudu při rozchodu rodičů.

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz
  • IČ: 03524591

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.