• +420 604 613 233
 • alternis@alterniszs.cz
 • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Koučování

Koučink je metodou podpory osob, které chtějí udělat ve svém životě změnu, a to jak osobní, profesní či zájmovou. Koučink je založený na principu důvěryhodného a partnerského vztahu kouče a klienta se zaměřením na přítomnost a budoucnost.

Proces koučování vede kouč na základě zakázky a nastavení cíle klientem, tedy na základě potřeb koučované osoby.

Předpokladem je aktivní zapojení klienta. Nástrojem kouče je podpůrný rozhovor s možností využití kreativních technik rozvíjejících potenciál klienta cestou sebeobjevování a uvědomování.

Koučem je osoba, která pomáhá lidem stanovovat jejich cíle a podporovat je v jejich dosahování, k čemuž by měl kouč využívat svých kompetencí získaných v dlouhodobém výcviku. Mezi základní kompetence kouče patří dodržování etického kodexu a profesionálních standardů, definice dohody (kontraktu) pro koučink, vytvoření vzájemného vztahu s klientem, efektivní komunikace, podpora učení a dosažení výsledků, a to včetně řízení rozvoje a zodpovědnosti klienta.

V ALTERNIS nabízíme kouče se zkušeností koučování v oblasti pomáhajících profesí a v oblasti životního koučinku.

Koučování individuální – forma setkání kouče s jedním klientem s doporučenou časovou dotací pro jedno setkání v rozsahu 60 minut. Většinou se jedná o kontinuální proces na sebe navazujících koučovacích setkání, který je zastřešen komplexním cílem/tématem. V jednotlivých setkáních podporuje kouč klienta v jeho dílčích cílech, změnách, akcích, krocích…, které směřují k jeho cílovému záměru. 

Koučování týmové – je podpůrným nástrojem sloužícím k rozvoji týmů, je výsledkově orientovaným procesem, který provází tým ke konkrétním krokům, které je vedou k definovanému cíli. V jeden čas a na jednom místě se setkává kouč s týmem (profesním, zájmovým, sportovním…) k hledání možností řešení pojmenovaných a odsouhlasených témat a cílů. Východiskem pro týmové koučování je důležité nejen uplatnění koučovacích kompetencí, ale i systemických zákonitostí, kdy je tým vnímán jako systém prvků, které se k sobě navzájem vztahují a vytvářejí dohromady celek.

 • Formy nabízeného koučinku: individuální, týmový
 • Cena: dohodou
 • Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková
 • E-mail: mackoviva@seznam.cz
 • Tel.: +420 739 967 323

Kontakt

 • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
 • +420 604 613 233
 • alternis@alterniszs.cz
 • IČ: 03524591

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.