Včasnou a efektivní podporou zkvalitňujeme rodinný život na Vysočině

Po celý rok 2023 realizujeme díky finanční podpoře MPSV ČR z NDT Rodina z dotační oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství projekt, který si klade za cíl podpořit zkvalitnění rodinných vztahů, posílit rodičovské kompetence rodičů a poskytnout či zprostředkovat komplexní odbornou pomoc rodinám a dětem, které se mohou ocitnout v ohrožení.

Cíl je naplňován prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu, které primárně směřují k prevenci negativních jevů v rodinách a odbourávání rizik s tím spojených. Jedná se o aktivity převážně preventivního charakteru, které směřují k osvojení si nových způsobů chování, postojů členů rodin – odborné právní, sociální a finanční poradenství, socioterapie, sociotrénink. rodinná terapie.

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.