Terapeutická podpora

Naším hlavním východiskem je terapeutický přístup zaměřený na řešení, který se řadí mezi systemické přístupy a patří mezi významné etablované přístupy v poradenství a terapii.

Hlavním představitelem je Steve de Shazer (1940 – 2005), americký psychoterapeut a tvůrce terapie zaměřené na řešení. Shazerův přístup a jeho techniky jsou dnes v různých modifikovaných podobách nedílnou součástí systemické terapie a koučování.

Nabízíme terapeutická sezení s lidmi, kteří chtějí něco ve svém životě zlepšit, vyřešit nebo posunout. Lze jej s úspěchem využít při práci s nejrůznějšími klienty. Lidé se na nás obracejí s nejrůznějšími problémy, např.:

  • pocity smutku, beznaděje, nesmyslnosti života,
  • strachy a obavy, které znemožňují člověku prožívat plnohodnotný život podle jeho představ,
  • potíže ve vztazích a v komunikaci (v rodině, na pracovišti, s přáteli),
  • potíže, které se objevily v důsledku nějakého traumatického zážitku.

 

Psychoterapeut je odborník, který má vysokoškolské vzdělání humanitního typu a psychoterapeutické vzdělání, kterého lze dosáhnul absolvováním dlouhodobého (nejméně) pětiletého terapeutického výcviku, s terapeutickou praxí pod vedením supervizora.

Pro náš způsob práce je typické, že:

  • místo detailních analýz příčin problémů detailně zkoumáme možnosti a zdroje pro pozitivní změny – vycházíme ze zkušenosti, že sebelepší analýza příčin problému většinou neříká nic o tom, jak problém řešit,
  • místo předpřipravených rad hledáme společně s klienty, co by mohlo pomoci právě jim v jejich konkrétní situaci,
  • snažíme se o partnerskou spolupráci s klienty a tvořivost,
  • řídíme se etickým kodexem.

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.