• +420 604 613 233
 • alternis@alterniszs.cz
 • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy

Od ledna 2020, realizujeme projekt Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy pro rodiny z Vysočiny. Tento projekt byl částečně finančně podpořen MPSV z oblasti Rodina.

Jeho cílem je podpora zdravých vztahů v rodině.Rodiče i děti mají po absolvování aktivit projektu větší dovednost využívat při řešení obtížných situací své zdroje uvnitř rodiny, které jsou pojmenované. Klíčové aktivity projektu, kterými bude těchto cílů dosahováno jsou:

Individuální podpora zdravých vztahů v rodinách, zahrnující

 • základní individuální poradenství s poradcem s cílem prevence nestability v rodině
 • socioterapii, kdy socioterapeut vede klienta ke zdravému chování, prožívání a dosahování individuálních cílů.
 • rodinnou terapii, přičemž psychoterapeut zapojuje do spolupráce celý systém rodiny.

Odborné individuální poradenství zahrnující

 • finanční poradenství spočívá v podpoře klientů ve včasném řešení finanční situace.
 • právní poradenství v jehož rámci jsou klientům poskytovány informace v především v oblasti
 • právního minima, pracovního práva a poradenství v oblasti státní sociální podpory
mpsv

Kontakt

 • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
 • +420 604 613 233
 • alternis@alterniszs.cz
 • IČ: 03524591

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.