• +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Podpora rozvoje a profesionalizace
sociálně - právní ochrany dětí

Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

K datu 1.5.2020 začíná zapsaný spolek ALTERNIS z.s. realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou a cílem projektu je profesionalizace sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy a MěÚ Telč, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce. Prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit, kterými jsou: aktualizace standardů SPOD, zavádění inovativních metod sociální práce na podporu mezioborové a mezirezortní spolupráce včetně přímé soc. práce se systémem klienta, odborná supervize akreditované vzdělávání. Je reálným předpokladem, že posílením profesních kompetencí osob z cílové skupiny sociálních pracovníků bude dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty při výkonu kolizního opatrovnictví.

Zpracoval: odborný tým projektu

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.