Multidisciplinární "Třebíčská" praxe při práci s ohroženými dětmi a rodinami

Za podpory MPSV ČR z NDT Rodina a Města Třebíč realizujeme v roce 2023 projekt Multidisciplinární „Třebíčská“ praxe při práci s ohroženými dětmi a rodinami z dotační oblasti Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD.

Projekt podporuje přímou práci s ohroženými dětmi a rodinami v evidenci OSPOD a klade si za cíl poskytnout komplexní pomoc těmto ohroženým rodinám zejména prostřednictvím aktivit projektu, které jsou zaměřeny na posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů a pomoci při předcházení a řešení krizových situací v rodině a participaci dítěte (psycho-sociální a právní poradenství, individuální psychoterapie, socioterapie). Aktivity projektu navazují na činnost OSPOD a dalších poskytovatelů sociálních služeb v regionu.

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.