• +420 604 613 233
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Supervize, koučink, facilitace, vzdělávání

Naše činnost

Vzdělávání

Nabízíme vzdělávací aktivity, pořádáme různé kurzy pracovníky působící v sociálních službách.

Facilitace

Nabízíme facilitace skupinových setkání prostřednictvím vyškolených facilitátorů.

Realizované projekty

Právě realizujeme …

Supervize

Nabízíme pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pedagogy formu týmových, skupinových a případových supervizí, 

Koučování

Koučink je metodou podpory osob, které chtějí udělat ve svém životě změnu (osobní, profesní, zájmovou).

Mentorink

Mentorink je založený na vztahu mezi dvěma lidmi s cílem profes. rozvoje mentorované osoby.

Metodické vedení

Nabízíme metodické vedení a poradenství v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Grantové poradenství

Nabízíme Vám kompletní portfolio v oblasti dotačního a grantového poradenství.

Aktuality

7.7.2022

V závěru června se uskutečnilo další vzdělávání osob z cílových skupin projektu (znevýhodněné skupiny) s cílem posilování jejich kompetencí při řešení krizové situace v rodině se zapojením nezletilého dítěte.

18.5.2022

Setkání IDT dne 18.5.2022 bylo ve znamení dalších kroků k realizaci vytvoření rámce individuální Edukace pro rodiče, kteří jsou v při rozchodu v konfliktu. Zásadní podklady pro Edukaci rodičů jsou čerpány ze Sdíleného rodičovství. Děkujeme všem členům za součinnost při její tvorbě.

15.3.2022

Setkání IDT dne 15.3.2022 bylo důležité ve shodě na tvorbě vlastní Edukace rodičů, která bude probíhat individuálně. Tento krok je směrem k jednotnosti všech zapojených subjektů v rámci Interdisciplinární spolupráce.

9.12.2021

Na interdisciplinárním setkání dne 9.12.2021 se odborníci zabývali participací dětí v situaci, kdy se jejich rodiče rozvádějí.

Výstupem je shoda na na tom, že participace je právo, nikoliv povinnost dítěte. Za participaci dětí jsou zodpovědni primárně rodiče a cílem odborníků je posilovat rodiče, aby tuto roli zvládli, nikoliv ji za ně jednorázově převzít.

14.10.2021

Setkání interdisciplinárního týmu ve dnech 10.9. a 1.10.2021 jsme zacílili zejména na edukaci rodičů. Prvního se prostřednictvím zoomu účastnila též Mgr. Terezie Pémová s velmi inspirující přednáškou o vývojových potřebách dětí v kontextu rozchodu rodičů. Zabývali jsme se též participací dítěte a edukací rodičů na téma, kdy a jak s dětmi o rozpadu rodiny mluvit. V rámci druhého setkání jsme zejména pokračovali v ladění konkrétních postupů při zapojování dítěte a sdílení potřebných informací. Velmi jsme souzněli s tím, že je nutné zdůrazňovat u rodičů v konfliktu nejen rovinu schopností, ale i rovinu ochoty.

18.6.2021

Dne 18. 6. jsme sdíleli další užitečné informace a praktické zkušenosti v rámci projektu Sdílené rodičovství, které chceme aplikovat v praxi.

Z naší činnosti

Základy koučování v sociální práci

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233
  • alternis@alterniszs.cz
  • IČ: 03524591

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.