• +420 604 613 233
 • alternis@alterniszs.cz
 • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti ALTERNIS z.s., se sídlem Benešova 510/16, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČ: 03524591, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 20129 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • název společnosti
 • zaměstnavatele
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IP adresa zařízení
2. Jméno, příjmení, datum narození, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, IP adresu zařízení je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem zpracování vaší přihlášky do vzdělávacích kurzů a následné dokumentaci účasti na vzdělávacích aktivitách pořádaných Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let, nebo po dobu udržitelnosti projektu a jeho povinné účetní evidenci.
3. Za účelem zlepšení funkcí webu Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies, které například používá k ukládání dat důležitých pro fungování webu. Některé soubory cookies ukládá do vašeho zařízení. Tomuto můžete zabránit nastavením v konfiguraci vašeho prohlížeče. Konfigurace, která umožňuje používání souboru cookies znamená, že s jejich užíváním dáváte souhlas.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu alternis@alterniszs.cz, nebo dopisu na adresu ALTERNIS z.s., se sídlem Benešova 510/16, Nové Dvory, 674 01 Třebíč.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Lektoři příslušných kurzů a manažeři projektů
b) Pracovníci pověřeni vedením účetní agendy
c) Administrátoři webu a příslušných aplikací
d) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Kontakt

 • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
 • +420 604 613 233
 • alternis@alterniszs.cz
 • IČ: 03524591

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.