Vzdělávání

Základy koučování v sociální práci
Premiérové vzdělávání se zaměřením na využití koučovacího přístupu v sociální práci proběhlo v areálu zámku Dukovany v termínu 5. – 6. 9. 2019. Na profesním rozvoji sociálních pracovníků MěÚ Třebíč se spolupodílel tým Alternis v přívětivém a klidném prostředí, které podporovalo rozvíjení znalostí a dovedností koučovacího přístupu v přímé práci s klienty. Prioritou koučovacího přístupu je  nepřebírání zodpovědnosti za klienta a využití zdrojů klienta pro řešení jeho nepříznivých životních situací v kontextu jeho sociálního začleňování.
Účastníky vzdělávání byla velmi pozitivně ceněna obsahová přínosnost kurzu, získání nových znalostí a dovedností, aplikace technik koučování do přímé sociální práce, nové postupy a náhledy.
dav

dav

dav

dav

  1. Aktuálně nabízíme níže uvedené kurzy: Letak Alternis - Dramaticky trojuhelnik v socialnich sluzbachZe strany MPSV byla v měsíci červnu 2019 udělena neziskové organizaci Alternis akreditace vzdělávacího programu „Dramatický trojúhelník v sociálních službách“ pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách. Premiérově využila účasti na tomto vzdělávacím programu nezisková organizce PORTIMO, o.p.s. z Nového Města na Moravě. Ve dvoudenním profesním rozvoji získávali účastníci znalosti a dovednosti pro rozlišování zdravých a nezdravých mezilidských vztahů, a to skrze zdroje transakční analýzy a dramatického trojúhelníku s rolemi manipulátor, oběť a zachránce. Cílem vzdělávání bylo nejen získat informace k danému tématu, ale i je aplikovat v oblasti sociálních služeb např. za využitím stopky nezdravým vztahům. Účastníky byla ceněna především sebezkušenost v náhledu na myšlení, prožívání a jednání lidí skrze role manipulátora, oběť a zachránce, získání zkušeností s OK stavy plus a mínus, ale i např. uvědomění rolí rodič, dítě a dospělý.

Dramatický trojúhelník

Dramatický trojúhelník

 

2. Nyní připravujeme k akreditaci MPSV ČR dvoudenní seminář na téma „Využití koučovacího přístupu v sociální práci“ určený zejména pro sociální pracovníky, kteří chtějí se svými klienty pracovat „jinak“.

logo Alternis