O NÁS

 dzurnakova_alternis Mgr. Bc. Alena Dokulilová

Mediátorka, supervizorka, terapeutka a koučka absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Solution focus, lektorka kurzů komunikace, facilitace, mediace a sociální práce s klientem. Absolvovala bakalářské studium práva a magisterské studium sociální pedagogiky na MU Brno, kurzy mediace, Kids skills, koučování a supervize. V Alternis se věnuje především podpoře pomáhajících profesionálů prostřednictvím supervizí, mentoringu, lektorováním a facilitacím skupinových setkání. Ve své práci se ráda nechává inspirovat věcmi a lidmi s pozitivní energií.

 /
Mgr. Vladimíra Jůzová

Mediátorka specializující se především na řešení sporů v rodině, facilitátorka skupinových setkání a lektorka kurzů zaměřených zejména na efektivní komunikaci. Absolventka bakalářských a magisterského studia speciální pedagogiky, sociální patologie a sociální pedagogiky, frekventantka komplexních kurzů krizové intervence, mediace a facilitace. Její radostí je práce s dětmi za využití různých socioterapeutických technik a pomůcek.

 juzova_alternis
 /
 mackova_alternis Mgr. Iva Macková

Supervizorka, koučka a lektorka v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Absolvovala bakalářský studijní program sociální práce a navazující magisterský program andragogika na Univerzitě Palackého Olomouc. Láká ji průběžné rozvíjení profesních kompetencí v dlouhodobých kurzech jako např. krizová intervence, supervize, systemické vedení týmů a arteterapie. Věří v potenciál člověka, který lidem ráda pomáhá objevovat za využití koučovacího přístupu.

 /
Ing. Kateřina Prokopová

Působí jako projektová a finanční manažerka. Vystudovala ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studijní obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova. Aktuálně se v Alternis věnuje převážně přípravě projektových záměrů, činnosti koordinace projektových aktivit a samotnému projektovému a finančnímu řízení projektů.

 prokopova_alternis
 /
 bednarikova_alternis JUDr. Nicol Bednáříková

Mediátorka, facilitátorka, rodinněprávní poradkyně, projektová manažerka v oblasti sociální práce a pomáhajících profesí. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně, absolvovala akreditované výcviky mediace, facilitace skupinových setkání, koučování a socioterapeutických technik. V Alternis především facilituje případové a rodinné konference a zajišťuje odborné právní poradenství. Svoji činnost soustředí rovněž na grantové poradenství a mentorskou podporu pomáhajících profesionálů při realizaci projektů financovaných z alternativních zdrojů, zejména z fondů Evropské unie. Věří, a ve své práci sdílí myšlenku, že šťastný není ten, kdo nemá žádné potíže, ale ten, kdo se s nimi dokáže vypořádat.

 /