Mentoring

Mentoring je založený na vztahu mezi dvěma lidmi, jejichž společným cílem je profesionální rozvoj mentorované osoby. Východiskem způsobu podpory v mentoringu je přenos informací, dovedností a zkušeností na druhou osobu tak, aby je mohla dobře využít ve své profesní praxi a současně si budovala sebejistotu. Mentoring je rozvoj ve strukturované formě, přičemž cílem je pomoci mentorovaným zlepšit jejich dovednosti a tím přispět k rozvoji jejich kariéry. Nejužitečnější je pro mentorovaného, když si ve sdílených tématech a zakázkách nachází odpovědi sám za podpory mentora vyžitím tzv. facilitativního mentoringu, kdy mentor střídá roli kouče a inspirátora. Ve firmách a organizacích je mentoring nejčastěji využíván ke zlepšení výkonnosti, k adaptaci nových zaměstnanců či při řešení projektů.

 

Mentor je obvykle zkušená osobnost, která sdílí vědomosti, zkušenosti a rady s méně zkušenou osobou – mentorovaným. Velmi vhodným pro mentorování jsou oblasti a obory, v nichž mentor pracuje, je v něm dobrý a má v nich své profesní a osobní zkušenosti. Mentor otevírá prostor, který mentorovaného člověka zajímá, ve kterém se chce rozvíjet. V Alternis nabízíme mentory s profesní zkušeností v oblasti sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb, školství a projektového řízení.

 

Formy nabízeného mentoringu: individuální
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323,
e-mail: mackoviva@seznam.cz
Cena: dohodou