Facilitace skupinových setkání

Nabízíme facilitace skupinových setkání prostřednictvím vyškolených facilitátorů,  kdy nestranný facilitátor vede skupinu k dojednanému cíli. Může se jednat o způsob vedení porad nebo i zasedání obecního zastupitelstva.

Objednat u naší organizace můžete i facilitaci případových konferencí, kdy  se jedná o jeden z nástrojů pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin. 

Případová konference je i povinnou náležitostí před podáním návrhu k soudu podle § 14 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů (např. v situaci, kdy se jedná o nařízení ústavní výchovy nebo omezení/zbavení rodičovské odpovědnosti).

Cena za hodinu facilitace : 700,- Kč

kontaktní osoba:  Mgr. Alena Dokulilová

email: alternis@alterniszs.cz

tel. 604 613 233