Koučování

Koučink je metodou podpory osob, které chtějí udělat ve svém životě změnu, a to jak osobní, profesní či zájmovou. Koučink je založený na principu důvěryhodného a partnerského vztahu kouče a klienta se zaměřením na přítomnost a budoucnost. Proces koučování vede kouč na základě zakázky a nastavení cíle klientem, tedy na základě potřeb koučované osoby. Předpokladem je aktivní zapojení klienta. Nástrojem kouče je podpůrný rozhovor s možností využití kreativních technik rozvíjejících potenciál klienta cestou sebeobjevování a uvědomování.

 

Koučem je osoba, která pomáhá lidem stanovovat jejich cíle a podporovat je v jejich dosahování, k čemuž by měl kouč využívat svých kompetencí získaných v dlouhodobém výcviku. Mezi základní kompetence kouče patří dodržování etického kodexu a profesionálních standardů, definice dohody (kontraktu) pro koučink, vytvoření vzájemného vztahu s klientem, efektivní komunikace, podpora učení a dosažení výsledků, a to včetně řízení rozvoje a zodpovědnosti klienta. V Alternis nabízíme kouče se zkušeností koučování v oblasti pomáhajících profesí a v oblasti životního koučinku.

IMG_20181102_111904

Formy nabízeného koučinku: individuální, týmový
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323,
  e-mail: alternis@alterniszs.cz
Cena: dohodou