Grantové poradenství

Máte záměry a nemáte vlastní finanční zdroje? Rádi Vám s tímto pomůžeme. Nabízíme Vám kompletní portfolio v oblasti dotačního a grantového poradenství. Cesta od myšlenky k realizaci projektu zahrnuje mnoho činností, které pokrývají celý projektový cyklus, tj. je celý proces od promyšlení projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, uskutečnění projektu, administrace a vyhodnocení projektu. Díky našim několikaletým zkušenostem v této oblasti Vás provedeme celým tímto cyklem.

Po seznámení s Vašimi záměry:

  • Doporučíme vhodný dotační titul.
  • Zpracujeme kompletní žádost o poskytnutí dotace. Zbytečně Vás nezatěžujeme. Stačí nám základní informace, na základě kterých zpracujeme projektový záměr a následně projektovou žádost v systému MS 2014+ včetně všech povinných příloh.
  • Pro úspěšné projekty nabízíme službu AfterCare, tedy kompletní administraci projektů, čímž celou administraci projektu přenecháte profesionálům s mnohaletými zkušenostmi. Ušetříte svůj čas, zvýšíte svou efektivitu, snížíte své náklady a hlavně minimalizujete riziko chyb, které vás mohou připravit až o celou dotaci.
  • Nabízíme přípravu na kontroly projektů.

 

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Prokopová, tel.: 724 410 547
e-mail: prokopova.katerina1@gmail.com
Cena: dohodou