Aktuality

Ve dnech 10-11.10.2019 úspěšně proběhlo vzdělávání našeho nového akreditovaného vzdělávacího modulu „Využití mediačních technik v praxi sociálního pracovníka“ v Dolních Věstonicích. Témata, která z tohoto vzdělávání sociálních pracovníků vystupovaly, byla zejména mediační technika oceňování a neutralizace. To vše bylo zastřešeno tématem  našich životních hodnot, které  žijeme a které promítáme do komunikace s klienty.

Letak Alternis - Dramaticky trojuhelnik v socialnich sluzbach

Spolku Alternis byla MPSV ČR od 1.1.2019 přiznána finanční podpora k projektu s názvem „Realizace tzv. Cochemské praxe při práci s rodinou.“ Jeho cílem je podpora odborníků (sociálních pracovníků, soudců a vyšších soudních úředníků) při zavádění nových přístupů v případech rozchodu rodičů. Tato podpora spočívá zejména ve vytváření interdisciplinární spolupráce subjektů, kteří pracují s rodinami, jejich společné vzdělávání a vytváření postupů, které vychází z místních podmínek a přitom respektují principy tzv. Cochemské praxe. Součástí tohoto projektu jsou realizovány i aktivity směřující k odborné veřejnosti a osvětě celé společnosti, jejímž cílem je informovaný občan, nebo člen rodiny, který se více orientuje v postupech sociálních pracovníků nebo soudu při rozchodu rodičů.